• pl

Zjazd stypendystów w Lublinie

Zjazd stypendystów Programu Kirklanda, który odbył się w malowniczym Lublinie w dniach 13-15 marca 2024 roku pod hasłem „Smakuj życie”. […]

Dzień Kirklandysty

12 marca przypada 102. rocznica urodzin Lane’a Kirklanda, lidera związków zawodowych i patrona naszego Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. Lane […]