9-miesięczne stypendium doskonalące dla osób posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe

Ścieżka Programu Kirklanda dla pracowników naukowych w ramach jednosemestralnego stypendium

 • +1000uczestników
 • +45uczestników rocznie
 • +11krajów
 • +10kierunków

Oferta
stypendialna
obejmuje
9 lub 4 miesiące
nauki

 • Dwa semestry
  w Polsce

  Dwa semestry studiów w języku polskim lub angielskim na najlepszych polskich uniwersytetach
 • Zdobywanie
  doświadczenia

  Staże i praktyki zawodowe w instytucjach publicznych i prywatnych 
 • Pełne
  wsparcie

  Wsparcie organizacyjne i logistyczne w trakcie pobytu w Polsce
 • Personalizacja
  nauczania

  Indywidualny tok nauczania oraz wsparcie opiekunów naukowych
 • 6 000 PLN miesięcznie

  Wsparcie o wartości 6 000 PLN miesięcznie

Uczelnie

Program Kirklnada stale współpracuje z ok. 15 uczelniami w Polsce. Odpowiadając na indywidulane potrzeby stypendystów, podejmujemy również współpracę doraźną z wysoko wyspecjalizowanymi uczelniami.

Aktualności

Stypendyści o programie

Biuletyn
Programu
Kirklanda

Biuletyn Programu Kirklanda 42 Wrzesień 2023

Biuletyn Kirklanda ukazuje się od czerwca 2003 r. dwukrotnie w ciągu roku: wiosną i jesienią. Jest tworzony przez stypendystów danego rocznika oraz przez absolwentów. Niegdyś drukowany i rozsyłany pocztą, obecnie wydawany jest w wersji elektronicznej.

Zapraszamy do lektury!

Zobacz wcześniejsze numery Biuletynu PK
Zobacz wcześniejsze numery Biuletynu PK