Biuro Programu
Stypendialnego
im. Lane’a Kirklanda

Fundacja
Liderzy Przemian
Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
02-304 Warszawa
leadersofchange.pl

Urszula Sobiecka

Dyrektorka Programu Stypendialnego
im. Lane’a Kirklanda

Joanna Pietrzak

Koordynatorka Programowa

Joanna Stanisławska

Koordynatorka Projektów
Poststypendialnych
Anna Jakowska

Anna Jakowska

Koordynatorka ds. promocji
i Projektów Poststypendialnych

Inspektor Ochrony
Danych Osobowych

Program Kirkland Warszawa