Biuro Programu
Stypendialnego
im. Lane’a Kirklanda

Fundacja
Liderzy Przemian
Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
02-304 Warszawa
leadersofchange.pl
Urszula Sobiecka

Urszula Sobiecka

Dyrektor Programu Stypendialnego
im. Lane’a Kirklanda
Anna Więcek

Anna Więcek

Koordynator Programowy

Joanna Stanisławska

Koordynator Projektów
Poststypendialnych
Anna Jakowska

Anna Jakowska

Koordynator ds. promocji
i Projektów Poststypendialnych

Inspektor Ochrony
Danych Osobowych

Program Kirkland Warszawa