• pl

Uroczyste wręczenie dyplomów

Tradycyjnie uroczyste wręczenie dyplomów grupie absolwentów odbyło się 25 czerwca w Warszawie i było połączone ze zjazdem stypendystów w dniach […]