• pl

Zjazd w Poznaniu

W ostatnim tygodniu listopada, w dniach 27-29.11.2023 odbył się I zjazd stypendystów Programu Kirklanda. Organizatorem zjazdu była wieloletnia animatorka poznańska […]