• pl

Zjazd w Poznaniu

W ostatnim tygodniu listopada, w dniach 27-29.11.2023 odbył się I zjazd stypendystów Programu Kirklanda. Organizatorem zjazdu była wieloletnia animatorka poznańska Bogna Frąszczak.

Stypendystów powitały Urszula Sobiecka, Dyrektorka Programu Kirklanda oraz Anna Wawdysz, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. Akademickiego Poznania i Młodzieży.

W ramach programu merytorycznego stypendyści wysłuchali wykładu prof. Jacka Pyżalskiego na temat kompetencji cyfrowych młodych ludzi, wykładu dr Agnieszki Kozłowskiej na temat zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych oraz prelekcji dotyczącej współpracy Miasta Poznania z przedsiębiorcami, a także spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, przedstawicielami Strefy +Jeden i przedstawicielami Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne. Wysłuchali także prezentacji Michał Łakomskiego, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City.

W ramach programu kulturalnego stypendyści zwiedzili Muzeum „Czerwiec 56”, Fotoplastykon Poznański, Katedrę Poznańską, Stary Rynek, Farę, a także uczestniczyli w Gali Vivat Opera w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz obejrzeli multimedialną wystawę Van Gogh Multi-Sensory Exhibition.