• pl

Zjazd Stypendystów w Lublinie

W dniach 18-20 maja odbył sie Zjazd Stypendystów w Lublinie. Pierwszym punktem programu była wystawa twórczości Tamary Łępickiej w Muzeum […]