• pl

Inauguracja nowego roku stypendialnego

W poniedziałek 26 września na Uniwersytet Opolski miała miejsce uroczysta inauguracja nowej edycji Programu Kirklanda i Kirkland Research. Naszych stypendystów […]

Medal Wdzięczności dla Lane’a Kirklanda

Podczas tegorocznych Dni Wolności w Gdańsku, w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych 31 sierpnia, Patron naszego programu Stypendialnego został odznaczony Medalem […]