• pl

Medal Wdzięczności dla Lane’a Kirklanda

Podczas tegorocznych Dni Wolności w Gdańsku, w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych 31 sierpnia, Patron naszego programu Stypendialnego został odznaczony Medalem Wdzięczności w Europejskim Centrum Solidarności.

Rok stulecia urodzin Lane’a Kirklanda uczciliśmy także oficjalną premierą filmu o jego życiu oraz wizytą córek naszego Patrona. Przedstawiciele Fundacji Liderzy Przemian i Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Absolwenci Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda mieli okazję towarzyszyć Paniom Lucy Schoenfeld- i Louise Kirkland Condon nie tylko w Gdańsku, gdzie odebrały Medal Wdzięczności przyznany pośmiertnie ich Ojcu, lecz także w Warszawie.

W stolicy Panie Lucy i Louise spotkały się z Prezesem PAFW, Jerzym Koźmińskim. W warszawskim biurze Fundacji Liderzy Przemian odbyło się z Absolwentami Programu Kirklanda, kilkoro Absolwentów towarzyszyło im w zwiedzaniu Warszawy i Gdańska.

To były bardzo wzruszające spotkania – Absolwenci mówili o wartości udziału w Programie Kirklanda, o tym, jak zaważył na ich indywidualnych losach, o tym, jak to się przejawia w ich życiu obecnie. Panie opowiadały o swoim Ojcu – bardzo osobiście. Dzięki tej osobistej perspektywie dane nam było dotknąć legendy.  Dobrze było popatrzeć na Patrona naszego Programu oczyma jego najbliższych. – takiego spojrzenia można doświadczyć w naszym filmie: Lane Kirkland. Lider Przemian.

Bardzo dziękujemy wszystkim Absolwentom, którzy zaangażowali się w planowanie i realizację tej historycznej wizyty.