• pl

Dzień Kirklandysty

12 marca przypada 102. rocznica urodzin Lane’a Kirklanda, lidera związków zawodowych i patrona naszego Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda.

Lane Kirkland urodził się 12 marca 1922 roku w Camden (Karolina Południowa). Jego życie i kariera były związane z walką o prawa pracowników oraz rozwój ruchu związkowego w Stanach Zjednoczonych. W latach 1979–1995 pełnił funkcję prezydenta AFL-CIO (American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations), reprezentując 16-milionową społeczność pracowników.

Kirkland był nie tylko liderem amerykańskiego ruchu związkowego, ale także międzynarodowym działaczem. Jego wsparcie dla ruchu Solidarności w Polsce odegrało kluczową rolę w obaleniu komunizmu. Już w 1980 roku, amerykańskie związki zawodowe pod kierownictwem Lane’a Kirklanda przekazały 150 000 dolarów na rzecz Solidarności. To wsparcie przewyższało sumy przekazywane przez europejskich partnerów. Kirkland widział w Solidarności nie tylko walkę o prawa pracowników, ale także budowanie globalnego porozumienia w sprawie praw człowieka.

Z tej okazji, wszystkim stypendystom, absolwentom, współpracownikom i przyjaciołom Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda składamy najserdeczniejsze życzenia! Niech duch Lane’a Kirklanda nadal inspiruje młodych ludzi do działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i wolności.

Lane Kirkland. Lider Przemian. Reż. Mariusz Michalik