• pl

Zjazd tegorocznych stypendystów w Warszawie

W dniach 29 – 31 stycznia wszyscy Kirklandyści spotkali się w Warszawie.

Powitalny wykład pt. „Problemy transformacji politycznej w Polsce” na Uniwersytecie Warszawskim wygłosił amb. Wiktor Ross, politolog, rosjoznawca, dyplomata, ambasador RP w Mołdawii i Armenii.

W ramach agendy zjazdu stypendyści zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP odbyło się spotkanie z Janem Hofmoklem, dyrektorem Wschodniego Departamentu.

Serdecznie zziękujemy J.E. Andrijowi Deszczycy oraz Ambasadzie Ukrainy w Polsce za przyjęcie stypendystów Kirklanda z Ukrainy.

Pobyt w Warszawie był okazją, by odwiedzić Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i zapoznać się z jej działalnością oraz programami. W ostatnim dniu zjazdu Kirklandyści uzupełnili swoją wiedzę z zakresu praw autorskich i własności intelektualnej, następnie zwiedzili Starówkę i Trakt Królewski.