• pl

Zjazd stypendystów w Poznaniu

28-30 listopada odbył się w Poznaniu pierwszy w tej edycji Programu zjazd integracyjno-merytoryczny stypendystów Programu Kirklanda i Kirkland Research.

Stypendyści spotkali się między innymi z przedstawicielami Urzędu Miasta (z Anną Wawdysz – Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Poznania ds. Akademickiego Poznania i Młodzieży, z Michałem Łakomskim, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City oraz z przedstawicielami Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP), z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Wydziału Zarządzania Politechniki Poznańskiej (poznali projekty edukacyjno-naukowe „Akcelerator wiedzy” i „Czas zawodowców”), a także zwiedzili laboratoria Politechniki Poznańskiej.

Program kulturalny obejmował zwiedzanie katedry i Starego Miasta oraz koncert jubileuszowy Krzesimira Dębskiego.