• pl

ZBIORKA NA WYPOSAŻENIE KARETKI DLA ABSOLWENTEK

W imieniu absolwentek Programu Stypendialnego im.L.Kirklanda prosimy o pomoc w wyposażeniu karetki, która pojedzie w najbliższych dniach na Ukrainę.

Oksana Czorna w latach 2014-2015 jeździła na front z pomocą humanitarną, następnie wspomagała Siły Zbrojne Ukrainy początkowo jako wolontariuszka-zaopatrzeniowiec, potem wstąpiła do służby czynnej Sił Zbrojnych jako sanitariuszka. Zbiórki prowadziła m.in. za pośrednictwem swojego konta na FB https://www.facebook.com/oxana.chorna. Swoje doświadczenia spisała w książce „Kryptonim Kassandra: Lato 2015” zob. https://www.facebook.com/pozyvnojkassandra

Oksana przez ostatnie lata pracowała jako Associated Professor na Uniwersytecie w Omanie. W chwili wybuchu wojny zdecydowała się na powrót do kraju. Wraca przez Polskę, kupi karetkę, aby jechać na linie frontu. Ma już uzbierane część funduszy. Jadąc z Polski ma okazję zabrać również wyposażenie i leki do innej karetki – o które prosiła nasza druga absolwentka, Svitlana Druzhenko, medyczka z wykształcenia, sanitariuszka. Od 2014 r jeździła w karetce na front jako pomoc medyczna.

Prosimy o:

  • Profesjonalne krótkofalówki
  • Palniki gazowe i butle turystyczne do nich
  • czołówki
  • Gogle medyczne i maski ff2
  • Materiały opatrunkowe
  • Opatrunki hemostatyczne
  • Środki hemostatyczne ( stazy (opaski uciskowe)
  • Strzykawki, wenflony żylne, cewniki.
  • Folie NRC
  • Jałowe rękawiczki

Mamy nadzieję, że po wysłaniu karetki z lekami w środę, 2 marca, znajdziemy możliwość dalszych transportów uzupełniających w kolejnych tygodniach.

Fundacja Liderzy Przemian, al. Jerozolimskie 133 lok/56, Warszawa, w poniedziałek i wtorek w godz. 10.00-20.00 oraz w środę od godz.8.00 do 12.00

Kontakt: patrycja.podraza@leadersofchange.pl, 690 848 067

Za wszelką pomoc składamy wyrazy wdzięczności!