• pl

Zakończenie stypendium dla uczestników programu Kirkland Research

28 stycznia odbyło się zakończenie stypendium dla naukowców uczestniczących w programie Kirkland Research oraz powitanie nowych stypendystów w ramach specjalnej edycji Kirkland Research dla Białorusi.

W tym roku ścieżkę naukową Programu Kirklanda ukoniczyły 4 osoby (2 osoby z Ukrainy, 1 z Gruzji, 1 z Rosji), powiększając grono absolwentów. Kirkland Research isnieje od 2016 toku. Obecnie grupa absolwentów liczy już 36 naukowców!

Podczas spotkania, które odbyło się w murach Uniwersytetu Warszawskiego, stypendyści zaprezentowali wyniki swojej czteromiesięcznej pracy badawczej. Następnie zostały im wręczone dyplomy. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Stypendystom Kirkland Research towarzyszła grupa warszawska Programu Kirklanda. Oprócz uroczystości zakończenia stypendium, odbyły się następujące wydarzenia:

  • Spotkanie z Natalią Osicą z proScience, agencji PR, która specjalizuje się w komunikowaniu na zewnątrz rezultatów badań naukowych,
  • Wizyta w ogrodzie świateł („Magiczny Botaniczny”) w Ogrodzie Botanicznym UW,
  • Zwiedzanie Zamku Królewskiego oraz wystawy „Caravaggio i inni mistrzowie”,
  • Koncert szopenowski, w Sali Koncertowej Fryderyk.