• pl

Zakończenie KRES rocznika 2022/23

25 stycznia 2023 r. w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła się uroczystość zakończenia stypendium Kirkland Research (KRES) w roku akademickim 2022/23.

Podczas uroczystości stypendyści zaprezentowali wyniki projektów, które prowadzili w trakcie czteromiesięcznego stażu badawczo-naukowego na polskich uczelniach, a następnie otrzymali dyplomy z rąk przedstawicieli Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Liderzy Przemian.

Uroczystość odbyła się z udziałem warszawskiej grupy uczestników Programu im. Lane Kirklanda oraz stypendystów przebywających w Warszawie w związku ze szkoleniem.

W zakończonej właśnie edycji Kirkland Research brało udział 5 stypendystów z Ukrainy i  stypendystka z Mołdawii. Dołączyli oni do grona 36 absolwentów KRES.

Oprócz stypendystów Kirkland Research, swój dyplom odebrał stypendysta Programu Kirklanda z Ukrainy, który przerwał na 4 miesiące swoje stypendium, aby bronić swojego kraju w związku z rosyjską agresją.