• pl

Wyniki III etapu rekrutacji do Programu Kirklanda

PROGRAM KIRKLANDA

W wyniku III-etapowej rekrutacji na stypendia Programu Kirklanda decyzją Komisji Rekrutacyjnej zakwalifikowano 51 osób z 10 krajów, z czego 65% zakwalifikowanych jest warunkowo, co oznacza konieczność zdania egzaminu z języka polskiego.

Egzaminy językowe planowane są w II połowie czerwca. Ostatecznie planowane jest przyjęcie 48 stypendystów na rok akademicki 2020/21.

PROGRAM KIRKLAND RESEARCH

W wyniku III-etapowej rekrutacji na stypendia Programu Kirkland Research decyzją Komisji Rekrutacyjnej zakwalifikowano 11 osób (10 z Ukrainy i 1 z Białorusi). Dodatkowo 1 osoba znajduje się na liście rezerwowej.