• pl

Wręczenie dyplomów stypendystom Kirkland Research 2019/2020

28 stycznia w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów tegorocznym stypendystom Kirkland Research. Zgromadzonych gości przywitała Agnieszka Mazur z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Agata Wierzebowska-Miazga i Urszula Sobecka z Fundacji Liderzy Przemian.

W trakcie uroczystości stypendyści zaprezentowali wyniki projektów badawczych, które prowadzili w trakcie stypendium pod opieką opiekunów naukowych. Dyplomy otrzymało pięciu uczestników Kirkland Research:

  • Marta Adamiv, adiunkt katedry handlu zagranicznego i celnictwa, Uniwersytet Państwowy „Politechnika Lwowska”; na stypendium Kirkland Research w Warszawie na SGH; opiekun naukowy: prof. Wiesław Czyżowicz; temat projektu: „Doświadczenie funkcjonowania Polskiej Służby Celnej i możliwości jego implementacji w procesie reformowania systemu celnego Ukrainy w warunkach akcesji do Unii Europejskiej”;
  • Olha Hordiichuk, wykładowca Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Żytomierzu; na stypendium Kirkland Research w Lublinie, UMCS; opiekun naukowy: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak; temat projektu: ” Mentalność Ukraińska a Polska: cechy wspólne i różniące;
  • Oksana Hysa, wykładowca na Wydziale Muzykologii i Edukacji Muzycznej, Tarnopolski Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. W. Hnatiuka; na stypendium Kirkland Research w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny; opiekunka naukowa: prof. Aldona Andrzejczak; temat projektu: „Edukacja kulturalna studentów z niepełnosprawnością na przykładzie wybranych uczelni poznańskich”;
  • Anna Kniazevych, wykładowca Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równem; na stypendium Kirkland Research w Lublinie, UMCS; opiekun naukowy: prof. Tomasz Kijek, temat projektu: „Innowacyjność gospodarki : międzynarodowa ocena i czynniki wpływu na rozwój krajów”;
  • Oleksandr Patlatoi, starszy wykładowca na wydziale Teorii Ekonomicznych i Polityki Gospodarczej, Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie; na stypendium Kirkland Research w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny; opiekunka naukowa: prof Agnieszka Ziomek; temat projektu: „Innowacyjność i jej uwarunkowania w gospodarce posttransformacyjnej, na przykładzie Ukrainy i Polski”.

Kirkland Research to dodatkowa ścieżka Programu Kirklanda, która powstała w 2016 roku. Kirkland Research oferuje czteromiesięczne staże badawcze na polskich uniwersytetach dla naukowców i akademików, którzy posiadają ugruntowaną pozycję naukową. Od początku trwania programu Kirkland Research ukończyło 14 osób.

Serdecznie gratulujemy wszystkim absolwentom!