• pl

Uroczyste zakończenie stypendium rocznika 2021/22

23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku stypendystów rocznika 2021/2022 Programu Kirklanda.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!! Grono absolwentów powiększyło się o 40 stypendystów i stypendystek Programu Kirklanda oraz 2 stypendystki Kirkland Research dla Białorusi!

Wykład wygłosił Jacek Cichocki, Były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW), w latach 2008–2011 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w latach 2011–2013 minister spraw wewnętrznych, w latach 2013–2015 minister-członek Rady Ministrów i szef KPRM, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów i przewodniczący Zespołu ds. Programowania Prac Rządu w rządzie Donalda Tuska i w rządzie Ewy Kopacz.

Pięknie dziękujemy wszystkim koordynatorom, animatorom, współpracownikom i osobom zaangażowanym w nasz Program.

Serdecznie dziękujemy gościom tak licznie zgormadzonym na tej uroczystości.

Edycja ta, okazała się bardzo trudna dla wszystkich uczestników. Jednak śmiało możemy przyznać, że tegoroczni Kirklandyści zdali egzamin z solidarności – która dla Lane Kirklanda była zawsze niezwykle istotna.