• pl

Stypendysta zainicjował współpracę międzyuczelnianą!

16 grudnia 2021 roku, z inicjatywy tegorocznego stypendysty ścieżki Kirkland Research, Oleksandra Shubalyi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podpisał umowę o współpracy akademickiej z Łuckim Narodowym Uniwersytetem Technicznym.

W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS; prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki , prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej; dr Artur Wysocki z Instytutu Socjologii, koordynator programu im. Kirklanda na UMCS; prof. dr hab. Andrzej Miszczuk z Instytutu Ekonomii i Finansów, opiekun naukowy dr Shubalyia; Diana Szczepańska, p.o. dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej. Z kolei Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny reprezentowali: Nadiia Kovalchuk, prorektorka ds. partnerstwa i promocji wraz z Tetianą Kornejko, k oordynatorką biura wymiany międzynarodowej.

Podczas wizyty poruszono kwestie związane z możliwościami współpracy, wspólnych programów studiów czy priorytetów badawczych.

Relacja UMCS: Podpisanie umowy o współpracy akademickiej z ŁNTU

Relacja Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego: ЛНТУ та Університет Марії-Кюрі Склодовської (Польща) уклали угоду про співпрацю