• pl

Stypendyści na Open Eyes Economy Summit

W dniach 22-23 odbywa się w Krakowie 7. edycja Open Eyes Economy Summit, którego tematem przewodnim jest wiarygodnośćekonomiczna państwa i przedsiębiorstw oraz jej wpływ na gospodarkę.

Czternaścioro naszych stypendystów zapoznaje się między innymi z takimi zagadnieniami jak kwestia praw człowieka w biznesie, sposoby budowania i wzmacniania pozytywnego employee experience w środowisku pracy, społecznym i instytucjonalnym wymiarem regeneracji miast wobec wyzwań klimatycznych oraz o tym, jak powinny wyglądać miasta przyjazne dla osób młodychi seniorów.

Częścią tegorocznego szczytu jest także specjalna ścieżka Open Eyes to Ukraine, w ramach której uczestnicy rozmawiają o wyzwaniach stojących przed Ukrainą i Europą Środkowo-Wschodnią.