• pl

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej 2020/2021

Fundacja Liderzy Przemian, Realizator Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda we współpracy z Fundacją Kościuszkowską i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności ogłasza nabór na program stypendialny w USA dla Absolwentów Programu Kirklanda z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, finansowany ze środków Fundacji Kościuszkowskiej.

W roku akademickim 2020/2021 oferowane jest jedno stypendium trwające od 3 do 6 miesięcy (w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.), przeznaczone na studia, badania i/lub nauczanie w szkołach wyższych lub innych instytucjach naukowych w Stanach Zjednoczonych, w zakresie badań związanych z Polską. Fundacja Kościuszkowska zastrzega sobie prawo negocjacji długości pobytu w zależności od realnych potrzeb wynikających ze zgłoszonego projektu.   

Stypendium wynosi 3000 USD miesięcznie (tzw.“flat rate”), w jego ramach stypendysta jest zobowiązany opłacić koszty: podróży (w tym do i z USA), utrzymania (mieszkania i wyżywienia) oraz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wymaganego przez uczelnie (ok 1.5 USD dziennie).

Wymagania dotyczące kandydatów:
– absolwent Programu im. L. Kirklanda
– obywatelstwo i stałe miejsce zamieszkania w jednym z trzech krajów objętych ofertą (Białoruś, Mołdawia, Ukraina)
– stopień minimum magistra (M.A./M.Sc.) z rozpoczętym przewodem doktorskim, preferowani są kandydaci ze stopniem doktora lub wyżej
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca studiowanie i prowadzenie badań naukowych w USA
– dowolna dziedzina studiów i badań, konieczny związek projektu badawczego z Polską

Kandydat będzie proszony o wskazanie we wniosku aplikacyjnym szkoły wyższej lub innej instytucji naukowej w USA, w której chciałby przeprowadzić swoje badania naukowe i nawiązał już w tej sprawie kontakt. W przypadku braku takiej możliwości, kandydat może otrzymać pomoc ze strony Fundacji Kościuszkowskiej (do zaznaczenia w formularzu aplikacyjnym).

Wymagane dokumenty:
1.    Formularz aplikacyjny wypełniony w języku angielskim (według wzoru) zawierający m.in. informacje nt. planu badań w Stanach Zjednoczonych (do 500 słów) i listę najnowszych publikacji kandydata
2.    List motywacyjny w języku angielskim (do 1800 znaków) wskazujący konkretne korzyści dla kariery zawodowej kandydata płynące z wyjazdu na stypendium oraz przedstawiający planowane rezultaty pobytu na stypendium (publikacja, artykuł, wywiad itp.)
3.    2 (dwa) listy polecające w języku angielskim na papierze firmowym instytucji polecającej (osoby rekomendujące kandydata wysyłają je bezpośrednio do Fundacji Liderzy Przemian)
4.    1 (jedno) zdjęcie paszportowe
5.    Kopia dyplomu (tłumaczenie na język angielski lub polski)
6.    Potwierdzenie zatrudnienia (skan „trudowoj knyżki”)

Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres: kirkland@kirkland.edu.pl

Termin składania wniosków i dokumentów – 27 grudnia 2019 r.

Formularz aplikacyjny —->> POBIERZ WZÓR FORMULARZA
 

Procedura kwalifikacyjna:
Etap I:
– do 30 grudnia 2019 r. – wybór kandydatów na podstawie przesłanych zgłoszeń – analizy dokonań naukowych kandydata/ki, planu badań w USA
– 2 stycznia 2020 r. rozmowy przedstawicieli Fundacji Liderzy Przemian i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Skype z wybranymi kandydatami
Etap II:
– luty 2020 r. – rozmowa kwalifikacyjna wybranych kandydatów w Warszawie z komisją Fundacji Kościuszkowskiej (koszty podróży kandydata zostaną pokryte przez Fundację Liderzy Przemian)
Podczas pobytu w USA wybrany stypendysta będzie zobowiązany do przekazania Fundacji Kościuszkowskiej dwóch raportów: „interim report” i „final report” oraz ich kopii do Fundacji Liderzy Przemian.

Pytania nt. konkursu i stypendium można kierować na adres: anna.wiecek@kirkland.edu.pl