• pl

Spotkanie warsztatowe Absolwentów

W dniach 6-7 listopada odbyło się spotkanie warsztatowe Absolwentów Programu Kirklanda, którzy mieszkają obecnie w Polsce.

Podczas spotkania, Absolwenci podzielili się z nami pomysłami na promocję Programu, integrację jego uczstnikóworaz obchdów 100-nej rocznicy urodzin patrona Programu, Lane’a Kirklanda.

Był to bardzo intensywny czas, za który wszystkim serdecznie dziękujemy! Mamy nadzieję, że wkrótce uda nam się część z tym wspaniałych pomysłów wcielić w życie.

Nadal, z niecierpliwością czekamy na możliwość zorganizowania Konferencji Absolwenckiej. Bardzi chelibyśmy spotkać się ze wszystkimi Absolwentami oraz stypendystami.