• pl

Spotkanie „trzech pokoleń” Kiklandystów w Tarnopolu

24 sierpnia odbyło się tradycyjne spotkanie „trzech pokoleń” Kiklandystów. Po raz pierwszy spotkanie zostało zorganizowane w Tarnopolu, w Centrum Nauki, które zostało założone przez uczestników programu Study Tours to Poland dla Studentów.

 W wydarzeniu uczestniczyły 24 osoby. Obecni byli zarówno Kirklandyści , którzy przyjadą do Polski już jesienią, jak i tegoroczni absolwenci oraz absolwenci wcześniejszych roczników. Do Tarnopola przyjechali pracownicy wyższych uczelni, organizacji pozarządowych i biznesu w Tarnopolu, Lwowie, Połtawie, Czerniowcach, Odessie i Równem. Wśród nich obecny był wiceprezydent Tarnopola, Vladyslav Stemkovsk, najstarszy stażem Kirklandysta na spotkaniu (rocznik 2001/02), który opowiedział uczestnikom o swoich doświadczeniach związanych z pobytem na stypendium i o tym, jak wykorzystał wiedzę zdobytą w Polsce.

W ramach spotkania odbyła się wycieczka po mieście, którą prowadził jeden z absolwentów Programu, mieszkaniec Tarnopola. W programie spotkania przewidziano zwiedzanie Centrum Nauki oraz krótkie prezentacje poświęcone działalności Centrum,  Programowi Stypendialnemu im. Lane’a Kirklanda i osiągnięciom stypendystów po powrocie do kraju. Podczas spotkania panowała bardzo przyjazna i serdeczna atmosfera.