• pl

Rozpoczęcie specjalnej edycji Kirkland Research 2021

W dniu 29 stycznia br. w Krakowie została zainaugurowana kolejna edycja Programu Kirkland Research, w której weźmie udział czworo naukowców z Białorusi. Program potrwa do czerwca, stypendyści będą prowadzić swoje badania na uczelniach w Krakowie, Poznaniu i Warszawie.

Kirkland Research, ścieżka naukowa w ramach Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, została utworzona w 2016 roku.

Stypendystów Kirkland Research obowiązuje indywidualna praca naukowa pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest zatwierdzony przez opiekuna naukowego do druku artykuł naukowy stypendysty oraz prezentacja efektów swojej pracy podczas czerwcowego zjazdu stypendystów w Warszawie.