• pl

Rozdanie dyplomów stypendystom Kirkland Research

24 stycznia, miało miejsce oficjalne zakończenie stypendium dla naukowców, którzy uczestniczyli w Programie Kirkland Research od września 2023 r.

Program Kirkland Research istnieje od roku 2016, a w bieżącym roku ścieżkę naukową tego programu ukończyło 6 osób, co zwiększa liczbę absolwentów do 50. Uroczystość zakończenia odbyła się w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas spotkania stypendyści prezentowali wyniki swojej czteromiesięcznej pracy badawczej. Po prezentacjach, laureatom wręczono dyplomy oraz wyróżnienia za postępy w nauce języka polskiego i aktywny udział w programie outdoorowym, obejmującym między innymi zdobywanie szczytów gór Polski.

Gratulujemy wszystkim absolwentom i życzymy im dalszych sukcesów!