• pl

Nowy rocznik Kirklandystów rozpoczął stypendium w Polsce

24 września w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja 22. edycji Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda rocznika 2021/2022.

Stypendystów powitali:  prof. UJ dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Agnieszka Mazur Dyrektor Programowa Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Agata Wierzbowska-Miazga, Prezes Zarządu Fundacji Liderzy Przemian oraz Urszula Sobiecka, Dyrektor Programu Kirklanda.

W tym roku Program rozpoczęło 40 stypendystów Programu Kirklanda oraz 5 – stypendystów ścieżki Kirkland Research. Uczestnicy reprezentują 10 państw objętych Programem:  Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Kazachstan, Kirgistan, Rosję, Tadżykistan, Ukrainę i Uzbekistan.

Wykład inauguracyjny o konstytucyjnych założeniach ustroju samorządowego w Polsce i ich realizacji, wygłosił prof. dr hab. Mirosław Stec, profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uroczysta inauguracja poprzedzona została 14-dniowym programem orientacji, w trakcie której Kirklandyści uczestniczyli w wykładach m.in. o historii Polski oraz o współczesnej Polsce i spotkaniu nt. wolontariatu, warsztatów z różnic kulturowych (on-line jak i w tradycyjnej formie) oraz odbyli intensywny kurs nauki języka polskiego. Pod koniec orientacji odbyły się również wycieczki – zwiedzanie Starego Miasta i Kazimierza w Krakowie, w Pieniny (spływ Dunajcem), do Auschwitz-Birkenau oraz Ojcowskiego Parku Narodowego.