• pl

Jubileusz Programu Kirklanda on-line

W ramach obchodów jubileuszu 20 lat Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, w dniach 23-24 maja, świętowaliśmy i spotykaliśmy się on-line z naszymi Absolwentami. Odbyły się liczne spotkania poszczególnych roczników.

Odbyły się spotkania 12 roczników Programu Kirklanda, w których w sumie wzięło udział 150 os. Bardzo dziękujemy organizatorom tych spotkań oraz wszystkim uczestnikom, za to że chcieli się spędzić czas ze sobą i z zespołem Programu Kirklanda.

Obecnie, grupa Absolwentów liczy 832 osób.

Do wirtualnych obchodów rocznicowych włączyło się wiele osób. Za pomocną nakładki na zdjęcie profilowe na Facebooku Kirklandyści mogli pokazać się społeczności portalu.

Za wszystkie przejawy serdeczności i radości bardzo wszystkim dziękujemy. Składamy najlepsze życzenia wszystkim zaangażowanym w przeszłości jak i obecnie, w realizację oraz rozwój Programu Kirklanda.