• pl

Inauguracja roku stypendialnego w Łodzi

25 września, w Auli im. Prof. Wacława Szuberta na Uniwersytecie Łódzkim, odbyła się uroczysta inauguracja roku stypendialnego rocznika 2023/2024 Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. Wydarzenie to zgromadziło wiele osób związanych z Programem – koordynatorzy Programu, absolwenci oraz część zespołu Fundacji Liderzy Przemian.

Powitanie uczestników i gości uroczystości prowadził prof. dr hab. Rafał Zarębski, wicedyrektor ds. naukowych w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor Zarębski serdecznie przywitał zebranych w murach Uniwersytetu

Następnie głos zabrała Katarzyna Dyzio, reprezentująca Fabrykę Aktywności Miejskiej z Urzędu Miasta Łodzi. Pani Dyzio i powitała stypendystów w mieście, zachęcając ich do zwiedzania i poznawania lokalnych organizacji i społeczności.

Kolejną mówczynią była dr Agnieszka Mazur, Dyrektor Programowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dr Mazur przekazała słowa wsparcia i inspiracji dla nowych stypendystów.

Agata Wierzbowska-Miazga, Prezes Fundacji Liderzy Przemian, kontynuując przemówienia, podkreśliła znaczenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym jako wartości promowanej przez stypendium im. Lane’a Kirklanda.

Na scenie pojawiła się także Urszula Sobiecka, Dyrektor Programu im. Lane’a Kirklanda, która miała zaszczyt przedstawić nowych stypendystów.

Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Anna Fornalczyk na temat transformacji ekonomicznej. Jej inspirujący wykład skupił uwagę uczestników na wyzwaniach gospodarczych i społecznych, zachęcając do zaangażowania się w kształtowanie przyszłości swoich krajów i społeczności.

Inauguracja Roku Stypendialnego Rocznika 2023/2024 Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda była pełna inspiracji i motywacji. To wyjątkowe wydarzenie umożliwiło nowym stypendystom rozpoczęcie swojej naukowej i społecznej przygody w 4 miastach afiliacji w Polsce: w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu oraz otworzyło przed nimi perspektywy współpracy międzynarodowej i osobistego rozwoju.

W tym roku swoje stypendium rozpoczęło 35 profesjonalistów w Programie Kirklanda i 7 naukowców ścieżki Kirkland Research, 12 osób z Ukrainy, 10 z Białorusi, 4 z Gruzji, 7 z Armenii, 3 z Kazachstanu, 3 z Kirgistanu, 2 osoby z Uzbekistanu i 1 z Tadżykistanu.