• pl

Inauguracja roku stypendialnego Programu Kirklanda – 20 edycja programu

20 września 2019 w Poznaniu odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego jubileuszowej 20 edycji Programu im. Lane’a Kirklanda oraz czwarta edycja Programu Kirkland Research. Stypendystów przywitał prof. Prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza –  prof. Ryszard Naskręcki oraz Zastępca Dyrektora wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania – Anna Wawdysz. Wykład inauguracyjny na temat transformacji gospodarczej w Polsce po 1989 roku, wygłosił prof. Paweł Churski.

 Kirkladyści spędzą w Poznaniu tydzień w ramach programu orientacyjno -przygotowawczego. Jest to cykl spotkań organizacyjnych, integracyjnych, wykładów i warsztatów poświęconych zagadnieniom związanym z historią i kulturą Polski, spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i samorządów oraz lektoratu języka polskiego. Wspólnie spędzony czas ma ułatwić nowym Kirklandystom wzajemne poznanie się, przybliżyć im polską kulturę i język oraz wprowadzić w życie akademickie.

Po zakończeniu orientacji stypendyści rozpoczną studia w pięciu ośrodkach akademickich: w Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie oraz Warszawie. W trakcie studiów podejmą również staże zawodowe, związane z dziedzinami, którymi zajmują się zawodowo lub naukowo oraz będą zachęcani do aktywności społecznych. W 20 edycji stypendium udział biorą stypendyści z 11 państw: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Kazachstanu, Kirgistanu, Rosji, Tadżykistanu i Uzbekistanu.