• pl

II Polsko-Rosyjskie Forum Samorządu Lokalnego

Stypendyści Programu Kirklanda to często cenieni specjaliści w swoich dziedzinach. Zawsze, z ogromną przyjemnością uczestniczymy w wydarzeniach, podczas których możemy spotkać Kirklandystów jako ekspertów.

W dniach 25-26 października w Zegrzu odbyło się II Polsko-Rosyjskie Forum Samorządu Lokalnego organizowane przez Fundację WOT i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Spotkanie było doskonałą okazją zarówno do pogłębienia znajomości rosyjskiego społeczeństwa jak i nawiązania ciekawych kontaktów. W panelu otwierającym swoją wiedzą podzieliła się tegoroczna Kirklandystka, współzałożycielka rosyjskiej Szkoły Samorządu Lokalnego Natalia Szawszukowa.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenia dla nas i grupy stypendystów.