• pl

Artykuły absolwentów Programu w New Eastern Europe

W marcowym wydaniu anglojęzycznego dwumiesięcznika New Eastern Europe ukazał się specjalny dodatek z okazji XX-lecia Programu Kirklanda.

Można przeczytać w nim wywiad z Andrew Nagorskim, dziennikarzem i pisarzem, Przewodniczącym Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, byłym korespondentem zagranicznym i Szefem Redakcji Newsweek International.

Opublikowane zostały też teksty kilku absolwentów Programu, którzy opisują sytuację społeczno-gospodarczą w swoich krajach po transformacji ustrojowej.

Bardzo zachęcamy do lektury!

Spis treści dodatku:

Special Section: 20 years of the Kirkland Scholarship Program

Lane Kirkland Scholarship Program Celebrates its 20th anniversary

The transformation as a learning process
A conversation with Andrew Nagorski

Going West despite everything
Volodymyr Kuzyo

Moldova. A captured state that remains captured
Dan Nicu

Georgia. A successful transformation and a challenge to the oligarchs
Dimitri Avaliani