• pl

100 rocznica urodzin Lane’a Kirklanda

12 marca 1922 r urodził się Lane Kirkland, patron naszego Programu Stypendialnego. W tym toku przypadła setna rocznica jego urodzin. Od wielu lat, 12 marca obchodzimy jako „Dzień Kirklandysty”.

W obecnej sytuacji wojny nie celebrujemy tej rocznicy. Warto jednak przypomnieć jego postać. Idee, które były bliskie Kirklandowi: pokój, wolność i solidarność w sposób szczególny nabierają znaczenia, a jego postawa wytrwałej pracy na rzecz potrzebujących jest teraz wyjątkow aktualna.Jesteśmy dumni, że to właśnie Lane Kirkland jest patronem naszych stypendystów.

Chris K. Fujimoto