Stowarzyszenia

Pomysł utworzenia stowarzyszenia byłych stypendystów pojawił się już na bardzo wczesnym etapie istnienia programu. Okazało się jednak, że z wielu względów – głównie z powodu różnic w przepisach obowiązujących w krajach pochodzenia absolwentów - powstanie takiego międzynarodowego stowarzyszenia jest trudne. W tej sytuacji zaczęły powstawać stowarzyszenia krajowe.

  • Pierwsze takie stowarzyszenie – pod nazwą „Regiomonti”– założyli pod koniec sierpnia 2002 r. absolwenci z Obwodu Kaliningradzkiego. W październiku 2012 „Regiomonti” uroczyście obchodziło swoje 10-lecie.
  • W kwietniu 2007 r. podczas spotkań Komisji Kwalifikacyjnej ze stypendystami w Kijowie wyłonił się pomysł utworzenia klubu absolwenta przy Instytucie Polskim w Kijowie. Uroczyste otwarcie „Centrum Kirklanda przy Instytucie Polskim w Kijowie” nastąpiło w dniu 1 lutego 2008 r. w ambasadzie RP. W momencie oficjalnego otwarcia Centrum miało już na swoim koncie dwie udane inicjatywy – spotkanie „trzech pokoleń” we wrześniu 2007 r. oraz zgromadzenie Euro-Kolekcji, zbioru ponad 500 książek poświęconych doświadczeniu integracji Polski z Unią Europejską. Wiosną 2012 kolekcja wzbogaciła się o kolejne 120 pozycji.
    Kijowskie spotkania „trzech pokoleń” odbywają co roku pod koniec sierpnia. Uczestniczą w nich absolwenci danego rocznika i wcześniejszych edycji Programu oraz osoby, które w danym roku wyjeżdżają na stypendium do Polski. Celem takich spotkań jest integracja środowiska stypendystów Programu Kirklanda z różnych roczników, poznanie się oraz podzielenie się doświadczeniami z nowymi stypendystami.
  • W lipcu 2007 r. powstał Klub Absolwentów Programu Kirklanda w Gruzji, który jako Georgian Kirkland Absolvent Club (GKAC) został zarejestrowany jesienią 2010 r. Od kilku lat absolwenci aktywnie uczestniczą w procesie promocji Programu w Gruzji i rekomendują kandydatów ubiegających się o Stypendia oraz organizują „spotkania trzech pokoleń”.
  • W listopadzie 2007 r. zarejestrowano Stowarzyszenie Absolwentów Programu Kirklanda w Armenii. Stowarzyszenie bardzo aktywnie zaangażowało się w promocję Programu, organizują również „spotkania trzech pokoleń” i pomagają przygotowywać się do wyjazdu kolejnym rocznikom nowych stypendystów. Zorganizowali też w Erewaniu wystawę promującą Polskę - „29 days in Poland”.
ABSOLWENCI STOWARZYSZENIA Regiomonti 10lecie
ABSOLWENCI STOWARZYSZENIA Eurokolekcja Kijow2008
ABSOLWENCI STOWARZYSZENIA Armenia wystawa 29dni