Rekrutacja na stypendia 2014/2015

 

kirkland fajneW konkursie na stypendia Kirklanda 2014/15 wzięło udział 337 kandydatów: 218 z Ukrainy, 31 z Białorusi, 20 z Rosji, 20 z Kirgistanu, 13 z Armenii, 13 z Gruzji, 9 z Mołdowy, 8 z Kazachstanu i 5 z Azerbejdżanu.

Obecnie - w roku akademickim 2014/2015 w Programie Kirklanda bierą udział 44 osoby z ośmiu krajów: z Ukrainy – 31, Białorusi – 3, Kirgistanu – 3, Rosji – 3, Armenii – 1 i Mołdowy – 2 oraz Gruzji – 1.

Ukraina – 31 osób (21 kobiet + 10 mężczyzn). Najwięcej pochodzi ze Lwowa – 7 osób, po 4 z Kijowa i z Tarnopola, 3 z Dniepropietrowska, 2 z Zaporoża i po jednej osobie z: Basztanki w regionie Mikołajewskim, Charkowa, Chersonia, Czernichowa, Dubna,  Ostroga, Połtawy, Rivnego, Sum, Żytomira i Żółkwi. Najwięcej osób reprezentuje dziedzinę ekonomii i zarządzania (15 osób) i administracji publicznej (5 osób). Po 2 osoby zajmują się zarządzaniem w dziedzinie ochrony środowiska, administracją biznesu i stosunkami międzynarodowymi. Pojedyncze osoby zajmują się zarządzaniem w organizacjach pozarządowych,w służbie zdrowia, prawem i naukami politycznymi.

Białoruś – 3 osoby (2 kobiety, 1 mężczyzna). Z Mińska pochodzą 2 osoby i jedna z Brześcia. Podział dziedzinowy jest dość zróżnicowany: 1 osoba będzie studiowała ekonomię i zarządzanie, jedna prawo i jedna zarządzanie w dziedzinie kultury.

Kirgistan – 3 osoby (2 kobiety, 1 mężczyzna). Pochodzą z Biszkeku i reprezentuje dziedziny administracji biznesu, stosunków międzynarodowych oraz ekonomii i zarządzania.

Rosja – 3 osoby (2 kobiety, 1 mężczyzna). Pochodzą z Omska, St Petersburga i Rostova n/Donem i reprezentują dziedziny administracji biznesu, stosunków międzynarodowych oraz ekonomii i zarządzania.

Armenia – 1 osoba (kobiet). Pochodzą z Erewania i będzie studiować nauki społeczne.

Mołdowa – 2 osoby (1 kobieta, 1 mężczyzna). Pochodzą z Kiszyniowa i Belts, będą zaś oboje studiować administrację publiczną.

Gruzja – 1 osoba (mężczyzna). Pochodzi z Gori i będzie studiował ekonomię i zarządzanie.

 

wykres 2014 stypendysci wykres 2014 dziedziny