Po stypendium

Po piętnastu latach funkcjonowania Program Kirklanda może się pochwalić liczbą 699 absolwentów. Podtrzymywaniu więzi między absolwentami z poszczególnych roczników oraz pochodzącymi z różnych krajów służą m.in. Biuletyn Programu, stowarzyszenia byłych stypendystów, „spotkania trzech pokoleń” czy konferencje absolwentów.

Biuletyn Programu ukazuje się od czerwca 2003 r. dwukrotnie w ciągu roku: w lutym oraz we wrześniu. Jest tworzony przez stypendystów danego rocznika oraz przez absolwentów. Do 2016 r. ukazało się 29 numerów Biuletynu oraz jeden specjalny, przygotowany na konferencję absolwentów w czerwcu 2005 r.

Utrzymywanie stałego kontaktu z byłymi stypendystami na co dzień przybiera formę komunikacji listowej, e-mailowej, przez Skype i portale społecznościowe.

 

Co kilka lat organizowane są też w Warszawie konferencje absolwentów:

I konferencja (29 VI – 1 VII 2003 r.): „Polska w Unii Europejskiej – perspektywy współpracy z sąsiadami z Europy Wschodniej”.

Wśród wykładowców zaproszonych na konferencję byli między innymi ówczesny prezes Narodowego Banku Polskiego, Leszek Balcerowicz, wiceminister spraw zagranicznych, Adam Daniel Rotfeld oraz senator Grażyna Staniszewska.

 

II konferencja (1-3 VII 2005 r.): „Polska – pierwszy rok w Unii Europejskiej”.

Wśród wykładowców i panelistów znaleźli się prof. Leszek Balcerowicz, Włodzimierz Cimoszewicz, ówczesny Marszałek Sejmu RP, prof. Zbigniew A. Kruszewski, były wiceprezes Kongresu Polonii oraz dr Jarosław Pietras, wtedy szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

 

III konferencja (27-29 VI 2008 r.): „Polska – Unia Europejska – Region”.

Wykład otwierający konferencję wygłosił Marszałek Sejmu RP, Bronisław Komorowski. Uzupełnieniem konferencji była wystawa fotografii „Z życia Kirklandysty”.

 

IV konferencja (1-3 VII 2011 r.): „Polska Prezydencja w UE a współpraca w regionie”.

Wśród wykładowców i panelistów byli m.in. szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski (wcześniej dyrektor programowy PAFW zajmujący się Programem Kirklanda), prof. Leszek Balcerowicz, wiceminister spraw zagranicznych Beata Stelmach i przewodniczący Komitetu Rady Ministrów Michał Boni. Konferencja była współfinansowana przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu Promocja wiedzy o Polsce.

 

V konferencja (15-16 V 2015 r.): celem V Konferencji Absolwentów było podtrzymywanie więzi z Polską, a także kontaktów pomiędzy absolwentami i ich wysiłków na rzecz wprowadzenia pozytywnych zmian systemowych w swoich krajach.
Konferencję otwierały wykłady:
1. Perspektywy i problemy wzrostu przemian gospodarczych, Profesor Leszek Balcerowicz, były Wicepremier i Minister Finansów, były Prezes NBP, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju
2. Unia Europejska w niespokojnych czasach, Jarosław Pietras, były Szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej – Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Dyrektor Generalny Rady UE
3. Stany Zjednoczone w świecie 2000-2015, Andrew Nagorski, pisarz, publicysta, były Wiceprezes the EastWest Institute, Przewodniczacy Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

ABSOLWENCI PO STYPENDIUM III konferencja 2008
ABSOLWENCI PO STYPENDIUM II Konferencja 2005
ABSOLWENCI PO STYPENDIUM I Konferencja 2003
ABSOLWENCI PO STYPENDIUM IV Konferencja 2011