Patron Programu

Lkirkland wiki

Lane Kirkland – nasz patron
Lane Kirkland urodził się 12 marca 1922 r. w Camden w Południowej Karolinie. W roku 1948, po ukończeniu studiów, podjął pracę w American Federation of Labor (AFL). Szybko stał się znany z wyrazistości światopoglądu i z dobrego pióra - z jego ekspertyz i rad korzystali czołowi politycy, jak Lyndon Johnson, Harry Truman, John Kennedy, Ronald Reagan, czy Henry Kissinger i Allan Greenspan. W Ameryce zasłynął ze skutecznej walki o równouprawnienie Afroamerykanów. Wsparł też Lyndona Johnsona w jego polityce „Walki z Ubóstwem” (War on Poverty). Miał też wielki udział w zwycięstwie polskiej Solidarności, która zapoczątkowała upadek komunizmu w tej części świata.
W 1979 r. stanął na czele AFL-CIO. Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego zaapelował do zachodnich rządów i Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych o ukaranie reżimu. Zdwoił też konkretną pomoc dla polskiej opozycji – łącznie Solidarność otrzymała z jego rąk ponad 4 miliony dolarów, w tym fundusze na kampanię wyborczą 1989 roku. W tymże roku Lech Wałęsa był gościem konwencji AFL-CIO, a w roku 1990 Lane Kirkland wraz z delegacją federacji wziął udział w drugim zjeździe Solidarności.
W 1990 roku Kirkland wszedł w skład Rady Dyrektorów powołanego przez Kongres USA Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, mającego na celu pomoc w kształtowaniu polskiej gospodarki rynkowej w drodze pożyczek i różnego rodzaju inicjatyw inwestycyjnych. Był duchowym ojcem powstania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i przekazywania doświadczeń polskiej transformacji na Wschód.
Lane Kirkland zmarł w roku 1999. Został pochowany z honorami na cmentarzu Arlington, gdzie miejsce spoczynku znajdują najwybitniejsi Amerykanie.
W rok po jego śmierci PAFW stworzyła program stypendialny jego imienia, który wzorem Programu Fulbrighta jest skierowany do młodych liderów i ekspertów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, a realizowany w postaci stypendiów na polskich uczelniach wyższych.

12 marca, w dniu urodzin Patrona, studenci i absolwenci Programu Kirklanda obchodzą święto Programu.

 
Don't believe that winning is really everything.
It's more important to stand for something.
If you don't stand for something,
what do you win?

(Lane Kirkland)