Aktualny rocznik

kirkland logo PNG

 

W bieżącym roku akademickim 2016/2017 w ramach Programu Kirklanda na polskich uczelniach studiują 43 osoby z 8 krajów: z Armenii - 2, z Azerbejdżanu - 1, Białorusi - 7, Gruzji - 3, Kazachstanu - 1, Mołdawii - 3, Rosji - 2 oraz z Ukrainy – 24 osoby.

Stypendyści w wybranych przez siebie zagadnieniach studiują w 5 ośrodkach akademickich naszego kraju: w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie – po 9 osób, w Lublinie – 6, w Warszawie – 10 osób.


Dodatkowo w 2016 roku utworzona została nowa ścieżka naukowa o nazwie – Kirkland Research Program, będącą odpowiedzią na potrzebę krótkoterminowych staży badawczo-naukowych dla osób mających już ugruntowaną pozycję naukową. W roku akademickim 2016/17 w ramach tej ścieżki podczas pierwszego semestru studiowały 2 osoby z Ukrainy.

 

 

 

2016 2017 grupa