PROWADZONE PROGRAMY

 

Program stypendialny im. Lane'a Kirklanda

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.  
Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.
Zaproszenie do składania wniosków kierujemy do kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt lub zdobytą wiedzę. 

KONKURS OGŁASZANY JEST CO ROKU W GRUDNIU, A TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ WYPADA 1 MARCA.

ZASADY REKRUTACJI

 

Program Kirkland Research

W ramach Programu oferujemy krótkoterminowe staże badawczo-naukowe dla osób mających już ugruntowaną pozycję naukową.
Zaproszenie do składania wniosków kierujemy do kandydatów zdecydowanych na powrót do swojego kraju po zakończeniu stypendium, by wdrażać tam zdobytą w ramach stypendium wiedzę.

KONKURS OGŁASZANY JEST CO ROKU W GRUDNIU, A TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ WYPADA 1 MARCA.