Inauguracja Rocznika 2012/2013 i program orientacyjny w Krakowie

Kraków, 17-28 września 2012 r.

Tegoroczna inauguracja Programu Kirklanda odbyła się na Uniwersytecie  Jagiellońskim, 17 września, w auli Collegium Maius. Wykład inauguracyjny nt. „Unia Europejska: idea, historia, perspektywy” wygłosił prof. dr hab. Zdzisław Mach, Dyrektor Centrum Studiów Europejskich UJ. Ponadto W inauguracji wzięli udział prof. dr hab. Jacek Popiel, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. polityki kadrowej i finansowej; Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego; Renata Koźlicka-Glińska, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Andrzej Dakowski, Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta; przedstawiciele konsulatów generalnych USA i Ukrainy w Krakowie.

Jak co roku, inauguracja stała się wstępem do 10-dniowego programu orientacyjnego dla kolejnego, trzynastego już rocznika stypendystów (17-28 września br.). W tym roku program orientacyjny został przygotowany przez krakowską organizacją pozarządową „Pracownia Obywatelska”. Poza intensywnym kursem języka polskiego i wykładami, przybliżającymi historię i sytuacje społeczno-polityczną Polski, na program złożyło się zwiedzanie obozu koncentracyjnego w Auschwitz, zwiedzanie Krakowa i wycieczka w Pieniny.

AKTUALNOSCI inauguracja