facebook_page_plugin

Patron Programu

Lane Kirkland urodził się 12 marca 1922 r. w Camden w Południowej Karolinie. W roku 1948, po ukończeniu studiów, podjął pracę w American Federation of Labor (AFL). Szybko stał się znany z wyrazistości światopoglądu i z dobrego pióra - z jego ekspertyz i rad korzystali czołowi politycy, jak Lyndon Johnson, Harry Truman, John Kennedy, Ronald Reagan, czy Henry Kissinger i Allan Greenspan.

Lkirkland wikiW Ameryce zasłynął ze skutecznej walki o równouprawnienie Afroamerykanów. Wsparł też Lyndona Johnsona w jego polityce „Walki z Ubóstwem” (War on Poverty). Miał też wielki udział w zwycięstwie polskiej Solidarności, która zapoczątkowała upadek komunizmu w tej części świata.

W 1979 r. stanął na czele AFL-CIO. Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego zaapelował do zachodnich rządów i Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych o ukaranie reżimu. Zdwoił też konkretną pomoc dla polskiej opozycji – łącznie Solidarność otrzymała z jego rąk ponad 4 miliony dolarów, w tym fundusze na kampanię wyborczą 1989 roku. W tymże roku Lech Wałęsa był gościem konwencji AFL-CIO, a w roku 1990 Lane Kirkland wraz z delegacją federacji wziął udział w drugim zjeździe Solidarności.
W 1990 roku Kirkland wszedł w skład Rady Dyrektorów powołanego przez Kongres USA Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, mającego na celu pomoc w kształtowaniu polskiej gospodarki rynkowej w drodze pożyczek i różnego rodzaju inicjatyw inwestycyjnych. Był duchowym ojcem powstania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i przekazywania doświadczeń polskiej transformacji na Wschód.
Lane Kirkland zmarł w roku 1999. Został pochowany z honorami na cmentarzu Arlington, gdzie miejsce spoczynku znajdują najwybitniejsi Amerykanie.
W rok po jego śmierci PAFW stworzyła program stypendialny jego imienia, który wzorem Programu Fulbrighta jest skierowany do młodych liderów i ekspertów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, a realizowany w postaci stypendiów na polskich uczelniach wyższych.

12 marca, w dniu urodzin Patrona, studenci i absolwenci Programu Kirklanda obchodzą święto Programu.

Kirkland logo new 2018 bottom1

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search