facebook_page_plugin

Cele i historia Programu

________________________________________________________________________________________

Idee i założenia Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda wywodzą się bezpośrednio z misji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Są to m.in. wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Program jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a administrowany przez Fundację Liderzy Przemian.

2000 2001   grupowePierwszy, pilotażowy rok akademicki Programu, w ramach którego studiowało w Warszawie 12 obywateli Ukrainy, został zorganizowany przy współpracy Studium Europy Wschodniej (SEW) Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanego przez Jana Malickiego.

Kolejnej edycji programu (2001/2002) towarzyszyły istotne zmiany w jego funkcjonowaniu. Operatorem Programu została Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta. Oprócz obywateli Ukrainy o stypendia mogły się teraz ubiegać osoby z Białorusi, Rosji (wyłącznie mieszkańcy Obwodu Kaliningradzkiego), Słowacji i Litwy (dwa ostatnie kraje uczestniczyły w nim do 2006 r.), a liczba stypendystów zwiększyła się do 30 osób.

W 2004 r. do krajów objętych programem dołączyły Gruzja i Mołdawia, a rok później – Armenia. W 2006 r. program rozszerzono z Obwodu Kaliningradzkiego na całą Rosję oraz na dwa nowe kraje – Azerbejdżan i Kazachstan. W 2009 r. przybył jeszcze jeden kraj – Kirgistan. W związku z rozszerzaniem się zasięgu programu na kolejne kraje zwiększała się też stopniowo liczba stypendystów każdego rocznika. Obecnie w ramach każdej edycji studiuje w Polsce około 50 osób.

Największą grupę uczestników programu stanowią stypendyści z Ukrainy. Wśród stypendystów dominują ekonomiści i specjaliści od zarządzania, drugie miejsce zajmują prawnicy, a trzecie przedstawiciele administracji publicznej. Do końca roku akademickiego 2017/2018 program ukończyło niemalże 800 osób.

Od 1 sierpnia 2013 do 31 lipca 2016 roku operatorem Programu była Fundacja Edukacja dla Demokracji. W lutym zaś 2016 roku powołana do życia została Fundacja Liderzy Przemian. Jej zadaniem jest administrowanie dwoma, prężnie działającymi od lat, programami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland.

Od roku akademickiego 2019/2020 Program rozszerzył swoje działania o dwa kolejne kraje: Tadżykistan i Uzbekistan.

________________________________________________________________________________________ 

FLP podstawowaWięcej o Fundacji Liderzy Przemian

 

GLOWNA CELE04

Kirkland logo new 2018 bottom1

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search