facebook_page_plugin

Administrator Programu

Fundacja Liderzy Przemian została powołana do życia w lutym 2016 r. z zadaniem administrowania dwoma, działającymi od lat, programami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności –Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland.

 

Oba programy mają charakter międzynarodowy i łączy je podobieństwo grup docelowych, co daje możliwość rozwoju współpracy i zakresu działań w przyszłości. Misją Fundacji Liderzy Przemian jest wspieranie elit państw Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej – liderów i profesjonalistów, którzy wykazują się postawą obywatelską, tworzą w swoich krajach nowe standardy życia oraz dążą do modernizacji w różnych obszarach dla dobra ogółu.

Fundacja realizuje swoją misję poprzez:
1. Dzielenie się doświadczeniami Polski z procesu transformacji systemowej oraz integracji euroatlantyckiej.
2. Promowanie wartości demokratycznych, obywatelskich oraz związanych z gospodarką rynkową.
3. Promocja Polski jako kraju przyjaznego i zainteresowanego budowaniem współpracy w regionie. Wspieranie rozwoju dyplomacji społecznej.
4. Wspieranie współpracy polskich i zagranicznymi organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i prywatnych.

Administrator Programu

Fundacja Liderzy Przemian została powołana do życia w lutym 2016 r. z zadaniem administrowania dwoma, działającymi od lat, programami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności –Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland.

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.

 

Kirkland logo new 2018 bottom1

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search