facebook_page_plugin

Podsumowanie XVIII edycji Programu Kirklanda

29 czerwca 2018 na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Programu Kirklanda z rocznika 2017/2018. W tym roku udział w Programie zakończyło z sukcesem czterdziestu dwóch Stypendystów, w tym dwadzieścia dziewięć osób z Ukrainy, pięć osób z Gruzji, cztery osoby z Białorusi, trzy osoby z Rosji oraz dwie osoby z Armenii.

 

Dodatkowo cztery osoby zakończyły Kirkland Research - pilotażową ścieżkę badawczą, która debiutowała w tym roku w ramach Programu głównego. Warto nadmienić, że tegoroczne prace dyplomowe, pisane przez Stypendystów pod kierunkiem opiekunów naukowo-dydaktycznych, zostały bardzo wysoko ocenione – wyróżnienia przyznano aż piętnastu dyplomom.

W tym roku akademickim wśród Kirklandystów przeważały osoby zajmujące się zawodowo ekonomią i zarządzaniem (dziesięć osób), dominujący w ostatnich latach prawnicy znaleźli się na drugim miejscu (dziewięć osób), a na miejscu trzecim – osoby specjalizujące się zarządzaniu edukacją (sześć osób). Stypendyści, jak co roku, mieli również możliwość uzyskania dofinansowania studiów podyplomowych w ramach pakietu dydaktycznego – z tej szansy skorzystało trzynaście osób, kolejnych piętnaście osób skorzystało z dodatkowych lekcji języka polskiego oraz angielskiego. Stypendyści wzięli również udział w szeregu konferencji (m.in. Welconomy Froum w Toruniu, Open Eyes Economy Summit w Krakowie, Sektor 3.0 w Warszawie), szkoleń oraz staży zawodowych.

Poza osiągnięciami naukowymi oraz związanymi z rozwojem zawodowym, Stypendyści angażowali się w akcje społeczne i edukacyjne. Ivane Kopadze, dzięki grantowi otrzymanemu w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, zorganizował warsztaty języka gruzińskiego a Roman Sacharov, wykorzystując grant z tego samego programu, zorganizował prelekcję i pokaz poświęcony rosyjskiej kinematografii. Anzor Burjanadze, w ramach stażu zawodowego, włączył się w realizację Programu "Dwie strony sieci" zainicjowanemu przez Wojewódzką Komendę Policji, a poświęconemu zagrożeniom czyhającym na dzieci w Internecie, z kolei Ania Petiurenko została wolontariuszką Centrum Maltańskiego w Krakowie.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom zaangażowanym w realizację tegorocznej edycji Programu. W szczególności pragniemy podziękować Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, finansującej Program Kirklanda; Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; Rektorom i Dziekanom uczelni uczestniczących w Programie; Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz placówkom dyplomatycznym; koordynatorom regionalnym Programu Kirklanda: dr Arturowi Wysockiemu z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Pani Urszuli Brodzie z Uniwersytetu Wrocławskiego, Panu Michałowi Zającowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pani Joannie Janas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz prof. Janowi Malickiemu, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego; opiekunom naukowym; animatorom społeczno-kulturalnym: Pani Bognie Frąszczak z Poznania, Panie Dianie Brutyan z Warszawy, Pani Irinie Tkeshelashvili z Wrocławia, Pani Łucji Reczek z Krakowa oraz Pani Ewelinie Pyzik z Lublina, oraz wszystkim innym instytucjom oraz osobom zaangażowanym w realizację Programu.

0094_Kirkland2018_Babu_BB_9656m_Fotor.jpg

Misja edukacyjna w Uzbekistanie i Tadżykistanie

Na przełomie kwietnia i maja mieliśmy kolejną okazję, by prezentować Program Kirklanda w krajach, które niedawno dołączyły do grona naszych odbiorców: w Uzbekistanie i Tadżykistanie.

Więcej…

Podsumowanie III etapu rekrutacji

Zakończył się drugi etap rekrutacji do Programu Kirklanda 2019/202, możemy już w związku z tym zaprezentować krótkie posumowanie rozmów rekrutacyjnych, które w tym roku odbyły się aż w sześciu krajach.

Więcej…

Spotkanie z przedstawicielami białoruskich uczelni

9 kwietnia w Ambasadzie RP w Mińsku spotkaliśmy się z przedstawicielami białoruskich uczelni, w tym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego,

Więcej…

Oświadczenie

Pod koniec ubiegłego tygodnia dotarła do nas informacja, że jeden ze stypendystów Programu Kirklanda został zaatakowany w trakcie jazdy autobusem w Warszawie. Jest nam niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji –

Więcej…

Grant Fundacji Kościuszkowskiej dla absolwenta Programu Kirklanda

25 marca otrzymaliśmy wyniki konkursu dla Absolwentów Kirklanda na udział w Programie “Exchange to the U.S", organizowanym przez Fundację Kościuszkowską.

Więcej…

Kirkland 2019/2010 competition - interviews

Dear Candidates! The commission has already verified your applications and very soon you'll receive an e-mail with the information whether you made it to the last stage of the competition. 

Więcej…

Rozpoczął się drugi etap rekrutacji do Programu Kirklanda 2019/2020

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim kandydatom za złożone aplikacje. Z radością dzielimy się informacją, że otrzymaliśmy zgłoszenia ze wszystkich jedenastu krajów objętych Programem! 

Więcej…

Do 1 marca można ubiegać się o Stypendium Kirklanda 2019/2020!

1 marca upływa termin nadsyłania zgłoszeń na Stypendia Kirklanda oraz Kirkland Research 2019/2020!

Więcej…

Warszawski zjazd Kirklandystów

13-15 lutego odbył się drugi zjazd Kirklandystów rocznika 2018/2019, tym razem miastem goszczącym stypendystów była Warszawa.

Więcej…

Wręczenie dyplomów stypendystom Kirkland Research 2018/2019

25 stycznia w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów tegorocznym stypendystom Kirkland Research.

Więcej…

Szkolenie z pisania prac naukowych

26 stycznia stypendyści Programu Kirklanda wzięli udział w całodniowym szkoleniu "Od pracy dyplomowej do artykułu naukowego". Szkolenie odbyło się w biurze Fundacji Liderzy Przemian 

Więcej…

Ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2019/2020!

Do 1 marca trwa rekrutacja do Programu Kirklanda na rok akademicki 2019/2020! 

Więcej…

Konferencja absolwentów w Kijowie

15-14 grudnia w Kijowie odbyła 12 już konferencja organizowana przez Ambasadę RP w Kijowie, która zgromadziła niemal stu absolwentów różnych polskich programów stypendialnych, w tym aż czterdziestu absolwentów Programu Kirklanda.

Więcej…

Zapraszamy na grudniowe spotkanie informacyjne w Tbilisi

20 grudnia w Tbilisi odbędzie się spotkanie informacyjne na temat działań Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda w kontekście współpracy między Gruzją a Polską.

Więcej…

Program Kirklanda w Uzbekistanie - relacja z wizyty

24 listopada Urszula Sobiecka, Dyrektor Programu Kirklanda oraz Agata Wierzbowska-Miazga, Prezes Fundacji Liderzy Przemian udały się do Uzbekistanu, by spotkać się z tamtejszymi partnerami Fundacji, by nawiązać współpracę z Uniwersytetami i instytucjami oraz promować stypendium Kirklanda wśród potencjalnych kandydatów. Wizyta miała związek z tegorocznym objęciem Uzbekistanu przez Program Kirklanda.

Więcej…

Tadżykistan i Uzbekistan dołączają do Programu Kirklanda!

Mamy przyjemność poinformować, że od tego roku Program Stypendialny im. Lane’a Kriklanda obejmie swoim zasięgiem również Tadżykistan oraz Uzbekistan.

Więcej…

Program Kirklanda z nowym logotypem!

Po 19 latach przyszedł czas na zmiany – w tym miesiącu zadebiutował nowy logotyp Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda oraz Kirkland Research. 

Więcej…

Poznański zjazd Kirklandystów

14-16 listopada w Poznaniu odbył pierwszy zjazd tegorocznych Kirklandystów. Na uroczystej inauguracji zjazdu stypendystów przywitał prof. Ryszard Naskręcki, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UAM; 

Więcej…

Kirklandystka z Odznaką Honorową Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego

Z radością dzielimy się informacją, że Irina Tkeshelashvili, Absolwentka Programu Kirklanda, otrzymała Odznakę Honorową Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego za współpracę w nawiązywaniu kontaktów między Dolnym Śląskiem a regionem Adżaria.

Więcej…

Inauguracja roku stypendialnego Programu Kirkalnda

24 września 2018 w Lublinie odbyła się inauguracja roku akademickiego 19 edycji Programu im. Lane’a Kirklanda oraz trzecia edycja Programu Kirkland Research. Czterdzistu stypendystów Programu Kirklanda oraz czterech stypendystów Krikland Research przywitał prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej z UMCS; Krzysztof Komorski,

Więcej…

Administrator Programu

Fundacja Liderzy Przemian została powołana do życia w lutym 2016 r. z zadaniem administrowania dwoma, działającymi od lat, programami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności –Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland.

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.

 

Kirkland logo new 2018 bottom1

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search