facebook_page_plugin

Zjazd stypendystów w Krakowie

21-23 marca stypendyści Programu im. Lane’a Kirklanda spotkali się w Krakowie na trzecim już zjeździe rocznika 2017/2018. Organizowane cyklicznie zjazdy gromadzą Kirklandystów studiujących w ośrodkach akademickich w całym kraju i służą poszerzaniu wiedzy, zacieśnianiu więzi oraz poznawaniu polskiej kultury.

Spotkanie w Krakowie rozpoczęło się w Auli Collegium Maius, gdzie stypendystów przywitał prof. Dr. Hab. Armen Edigarian, Prorektor UJ ds. dydaktyki, a następnie swój wykład poświęcony reformie konstytucyjnej i samorządowej wygłosił Prof. Dr hab. Mirosław Stec, Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego UJ.

W kolejnym dniu Kirklandyści odwiedzili Radio Kraków – wizyta była okazją do poznania kulisów pracy w rozgłośni regionalnej oraz zasad funkcjonowania mediów publicznych. W trakcie wizyty redaktor Mariusz Bartkowicz przeprowadził wywiad poświęcony Programowi Kirklanda – w rozmowie wyemitowanej później na antenie Radia uczestniczyli Ivane Kopadze  z Gruzji, Yauhen Furs z Białorusi, Elina Moroz z Ukrainy oraz Agata Wierzbowska-Miazga, Prezes Fundacji Liderzy Przemian.

Tego samego dnia stypendyści wzięli udział w szeregu spotkań z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz organizacji pozarządowych: Dawid Puszko, Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu wygłosił prelekcję na temat struktury i zakresu kompetencji Urzędu; Małgorzata Dulak, kierownik Zespołu ds. organizacji pozarządowych przybliżyła zasady współpracy Urzędu z sektorem NGO a Katarzyna Konewecka – Hołuj ze Stowarzyszenia „Piękne Anioły” opowiedziała m.in. o sposobach pozyskiwania grantów oraz najważniejszych projektach Stowarzyszenia.

W ostatnim dniu stypendyści gościli w Międzynarodowym Centrum Kultury a następnie zwiedzili Starego Miasto. Zjazd w Krakowie był przedostatnim spotkaniem obecnego rocznika, ostatni zjazd odbędzie w Lublinie w dniach 13-15 maja.

Administrator Programu

Fundacja Liderzy Przemian została powołana do życia w lutym 2016 r. z zadaniem administrowania dwoma, działającymi od lat, programami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland. Oba programy mają charakter międzynarodowy i łączy je podobieństwo grup docelowych, co daje możliwość rozwoju współpracy i zakresu działań w przyszłości. 

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.

 

kirk white2

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search